Cháy gần chợ, dân hoảng loạn ôm đồ chạy thoát thân

Cháy gần chợ, dân hoảng loạn ôm đồ chạy thoát thân

Hỏa hoạn tại chợ Nậm Cuổi, Lai Châu

Chập điện, 6 căn nhà bị thiêu rụi ở Lai Châu

Chập điện, 6 căn nhà bị thiêu rụi ở Lai Châu

Cháy lớn thiêu rụi 6 ngôi nhà và kho hàng tại Lai Châu

Cháy lớn thiêu rụi 6 ngôi nhà và kho hàng tại Lai Châu

Cháy chợ ở Lai Châu: Nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Cháy chợ ở Lai Châu: Nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Lai Châu: Cháy lớn gần khu chợ Nậm Cuổi, thiêu rụi 6 nhà dân

Lai Châu: Cháy lớn gần khu chợ Nậm Cuổi, thiêu rụi 6 nhà dân

Lửa thiêu rụi 6 căn nhà tại chợ Nậm Cuổi

Lửa thiêu rụi 6 căn nhà tại chợ Nậm Cuổi

Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà ở Lai Châu

Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà ở Lai Châu

Cháy gần khu chợ Sìn Hồ - Lai Châu, 6 nhà dân bị thiêu rụi

Cháy gần khu chợ Sìn Hồ - Lai Châu, 6 nhà dân bị thiêu rụi

Lai Châu: Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà, kho hàng tại chợ Nậm Cuổi

Lai Châu: Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà, kho hàng tại chợ Nậm Cuổi

Hỏa hoạn thiêu rụi sáu căn nhà tại Lai Châu

Hỏa hoạn thiêu rụi sáu căn nhà tại Lai Châu