Điểm mặt các thực phẩm 'sống nhờ' lưu huỳnh, độc hại cần tránh

Điểm mặt các thực phẩm 'sống nhờ' lưu huỳnh, độc hại cần tránh

Thông tin nhanh qua đường dây nóng

Hải Dương: Công an thông tin chính thức vụ trộn lưu huỳnh vào riềng

Hải Dương: Công an thông tin chính thức vụ trộn lưu huỳnh vào riềng

Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng xay sẵn, chuyên gia cảnh báo nguy hại của thực phẩm chứa lưu huỳnh

Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng xay sẵn, chuyên gia cảnh báo nguy hại của thực phẩm chứa lưu huỳnh

Hải Dương: Phát hoảng cơ sở trộn lưu huỳnh và chất tạo màu vào gần 1 tấn củ riềng

Hải Dương: Phát hoảng cơ sở trộn lưu huỳnh và chất tạo màu vào gần 1 tấn củ riềng

Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ bán ra chợ

Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ bán ra chợ

Bắt quả tang một cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ để tiêu thụ

Bắt quả tang một cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ để tiêu thụ

Hải Dương: Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng xay để bán

Hải Dương: Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng xay để bán

Bắt quả tang cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng củ xay

Bắt quả tang cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng củ xay