VKSND các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2021

VKSND các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2021

VKSND thành phố Sơn La (Sơn La), VKSND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác...
Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngành Hải quan ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng

Ngành Hải quan ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng

Đề nghị xử lý trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Đề nghị xử lý trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Bộ Giáo dục coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá

Bộ Giáo dục coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Siết kỷ luật tài chính, quản chặt 'túi tiền' quốc gia

Siết kỷ luật tài chính, quản chặt 'túi tiền' quốc gia

Bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu-năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

Bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu-năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

Công khai, minh bạch việc quản lý tài chính, tài sản

Công khai, minh bạch việc quản lý tài chính, tài sản

Hà Nội: Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

Hà Nội: Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

Bếp từ và bếp gas loại nào tiết kiệm hơn?

Bếp từ và bếp gas loại nào tiết kiệm hơn?

Nhiều sai phạm tại trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Nhiều sai phạm tại trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Chú trọng thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Chú trọng thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Thái Nguyên: Thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri

Thái Nguyên: Thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri

Kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích

Thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích

Kiểm điểm hiệu trưởng Trường Nguyễn Trường Tộ về chống lãng phí

Kiểm điểm hiệu trưởng Trường Nguyễn Trường Tộ về chống lãng phí

11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong điều hành năm 2021

11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong điều hành năm 2021

TP. Hồ Chí Minh: Điều hành ngân sách thông suốt, nỗ lực thực hành tiết kiệm

TP. Hồ Chí Minh: Điều hành ngân sách thông suốt, nỗ lực thực hành tiết kiệm

Hậu Giang: Đảm bảo 'Không ai không có Tết'

Hậu Giang: Đảm bảo 'Không ai không có Tết'

Đề xuất 'nới' cơ chế trong mua, đóng mới tàu biển

Đề xuất 'nới' cơ chế trong mua, đóng mới tàu biển

Tướng Phan Anh Minh nói về công tác phòng, chống tham nhũng

Tướng Phan Anh Minh nói về công tác phòng, chống tham nhũng

Sẽ hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong 2021

Sẽ hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong 2021

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra

Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích trong năm 2021

Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích trong năm 2021

Thanh Hóa yêu cầu thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

Thanh Hóa yêu cầu thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

Kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai mục đích

Kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai mục đích

Chỉ tổ chức lễ động thổ, khánh thành các công trình quan trọng quốc gia

Chỉ tổ chức lễ động thổ, khánh thành các công trình quan trọng quốc gia

Tổng LĐLĐ giữ nguyên quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh

Tổng LĐLĐ giữ nguyên quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh

Chủ động tham mưu

Chủ động tham mưu

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Tiết kiệm hơn 317 tỷ đồng từ các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Đà Nẵng: Xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025

Đà Nẵng: Xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi nhà công vụ không đúng mục đích

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi nhà công vụ không đúng mục đích

Đà Nẵng dự toán chi đầu tư công 53 ngàn tỷ đồng

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi nhà công vụ không đúng mục đích

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi nhà công vụ không đúng mục đích

Cục Kế hoạch và tài chính triển khai công tác năm 2021

Cục Kế hoạch và tài chính triển khai công tác năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Tăng cường phòng chống tham nhũng cả ở khu vực công, ngoài Nhà nước

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Tăng cường phòng chống tham nhũng cả ở khu vực công, ngoài Nhà nước

Hà Nội: Phấn đấu 100% vụ tham nhũng được giải quyết trong thời hạn

Hà Nội: Phấn đấu 100% vụ tham nhũng được giải quyết trong thời hạn

Dự thảo luật cấm mukbang của Trung Quốc

Dự thảo luật cấm mukbang của Trung Quốc

Tự kiểm tra trong 5 năm, Bộ Giao thông không phát hiện tham nhũng

Tự kiểm tra trong 5 năm, Bộ Giao thông không phát hiện tham nhũng

8 nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống tham nhũng năm 2021

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống tham nhũng

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống tham nhũng