Hà Nội: Hàng nghìn cư dân KĐT Tân Tây Đô khốn khổ xếp hàng chờ lấy nước

Hà Nội: Hàng nghìn cư dân KĐT Tân Tây Đô khốn khổ xếp hàng chờ lấy nước

Hơn 12h trưa, giữa cái nắng như thiêu như đốt ở Hà Nội, phần lớn mọi người trốn nóng bằng cách ở trong...