Hành trình trở về của một cô gái sau 16 năm lưu lạc xứ người

Hành trình trở về của một cô gái sau 16 năm lưu lạc xứ người

Sản phụ sinh con, tài xế taxi trở thành 'bà đỡ' ngay trên xe

Sản phụ sinh con, tài xế taxi trở thành 'bà đỡ' ngay trên xe

Sản phụ chuyển dạ trên taxi, tài xế xắn tay 'đỡ đẻ' cho hành khách

Sản phụ chuyển dạ trên taxi, tài xế xắn tay 'đỡ đẻ' cho hành khách

Sản phụ sinh con, tài xế taxi trở thành 'bà đỡ' ngay trên xe

Sản phụ sinh con, tài xế taxi trở thành 'bà đỡ' ngay trên xe

Thêm 1 tài xế Mai Linh làm 'bà đỡ' ngay trên xe

Thêm 1 tài xế Mai Linh làm 'bà đỡ' ngay trên xe

Tài xế taxi Hà Tĩnh tham gia đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Tài xế taxi Hà Tĩnh tham gia đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Một phụ nữ trở về sau 16 năm lưu lạc

Một phụ nữ trở về sau 16 năm lưu lạc

Xót xa hoàn cảnh bé gái mắc ung thư máu quái ác

Xót xa hoàn cảnh bé gái mắc ung thư máu quái ác

Lắp 1 điều hòa bị 'chém' 1,6 triệu, riêng tiền hút bụi 500 ngàn

Lắp 1 điều hòa bị 'chém' 1,6 triệu, riêng tiền hút bụi 500 ngàn