Lấy con trai 5 tuổi để uy hiếp và bạo hành vợ

Lấy con trai 5 tuổi để uy hiếp và bạo hành vợ

Câu chuyện bị bạo hành của khách hàng nữ ấy kéo dài hàng chục năm và thực sự ám ảnh vị luật sư. Không chỉ...