Chính phủ sẽ quy định số lượng cấp phó tối đa, biên chế tối thiểu

Chính phủ sẽ quy định số lượng cấp phó tối đa, biên chế tối thiểu

Giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh: Tinh gọn bộ máy nhưng có đảm bảo hiệu quả?

Giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh: Tinh gọn bộ máy nhưng có đảm bảo hiệu quả?

Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

UBTVQH cho ý kiến việc sửa đổi 2 luật về tổ chức chính quyền

UBTVQH cho ý kiến việc sửa đổi 2 luật về tổ chức chính quyền

Cho ý kiến về dự thảo Luật Xuất nhập cảnh

Cho ý kiến về dự thảo Luật Xuất nhập cảnh

Cần tiêu chí rõ ràng quy định về người có tài năng

Cần tiêu chí rõ ràng quy định về người có tài năng

Cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ và dự án Luật Xuất nhập cảnh

Cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ và dự án Luật Xuất nhập cảnh

Không hạn chế quyền nhập cảnh của công dân trong bất kì trường hợp nào

Không hạn chế quyền nhập cảnh của công dân trong bất kì trường hợp nào

Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam

Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam

Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất

Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất

Phiên họp thứ 35 của UBTVQH: Nhiệm vụ của dân quân và tự vệ đều do Bộ Quốc phòng chỉ huy

Phiên họp thứ 35 của UBTVQH: Nhiệm vụ của dân quân và tự vệ đều do Bộ Quốc phòng chỉ huy

Khai mạc phiên họp 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Khoa học của ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Khoa học của ủy ban Thường vụ Quốc hội

RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Quảng Nam: Sớm tháo gỡ vướng mắc trong cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp

Quảng Nam: Sớm tháo gỡ vướng mắc trong cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp

Quốc hội điện tử: Đổi mới để thích ứng

Quốc hội điện tử: Đổi mới để thích ứng

Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức góp ý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức góp ý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Giải pháp tránh quá tải trong giám định tư pháp

Giải pháp tránh quá tải trong giám định tư pháp

Cấp sổ đỏ ở Hóc Môn còn chậm

Cấp sổ đỏ ở Hóc Môn còn chậm

6 bước dẫn lối nhà lãnh đạo quản trị sự thay đổi

6 bước dẫn lối nhà lãnh đạo quản trị sự thay đổi

Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất

Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất

Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện Điều lệnh tác chiến, Điều lệnh chiến đấu QĐND Việt Nam

Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện Điều lệnh tác chiến, Điều lệnh chiến đấu QĐND Việt Nam

Luật Đầu tư công sẽ tạo sức ép khiến các bộ ngành, địa phương tăng giải ngân vốn?

Luật Đầu tư công sẽ tạo sức ép khiến các bộ ngành, địa phương tăng giải ngân vốn?

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội: Một địa chỉ đào tạo y dược được ghi nhận

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội: Một địa chỉ đào tạo y dược được ghi nhận

Việc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp xã có là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?

Việc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp xã có là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?

Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về 03 dự thảo QCVN

Sử dụng công nghệ để mô phỏng và dự báo giao thông

Quảng Nam: Người dân mòn mỏi chờ 'sổ đỏ' đất lâm nghiệp

Quảng Nam: Người dân mòn mỏi chờ 'sổ đỏ' đất lâm nghiệp

Nợ thuế quá 10 năm không có khả năng thu hồi sẽ được xóa nợ

Nợ thuế quá 10 năm không có khả năng thu hồi sẽ được xóa nợ

Ngày làm việc thứ mười chín, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công và Luật Kiến trúc

Ngày làm việc thứ mười chín, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công và Luật Kiến trúc

Quốc hội bế mạc kỳ họp 7, vấn đề then chốt nào được quyết?'Đã uống rượu bia thì không lái xe'

Quốc hội bế mạc kỳ họp 7, vấn đề then chốt nào được quyết?'Đã uống rượu bia thì không lái xe'

Hợp tác Việt Nam - Các nước

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV thành công và bế mạc

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV thành công và bế mạc

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN KỲ HỌP THỨ 7

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN KỲ HỌP THỨ 7

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CHUNG VỀ KỲ HỌP THỨ 7

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CHUNG VỀ KỲ HỌP THỨ 7

Thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), Quốc hội quyết 1 chương trình nhiều sách giáo khoa

Thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), Quốc hội quyết 1 chương trình nhiều sách giáo khoa

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô Thị

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô Thị

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa xiv

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa xiv

Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết quan trọng

Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết quan trọng

100% đại biểu Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

100% đại biểu Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

THÔNG QUA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

THÔNG QUA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Thảo luận trúng vấn đề cử tri quan tâm

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Thảo luận trúng vấn đề cử tri quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VỀ DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VỀ DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Cuba học hỏi kinh nghiệm cải cách tư pháp của Việt Nam

Cuba học hỏi kinh nghiệm cải cách tư pháp của Việt Nam

Quốc hội phê chuẩn quy định 'Đã uống rượu bia không lái xe'

Quốc hội phê chuẩn quy định 'Đã uống rượu bia không lái xe'

Quốc hội thông qua Luật giáo dục sửa đổi về sách giáo khoa và miễn, giảm học phí

Quốc hội thông qua Luật giáo dục sửa đổi về sách giáo khoa và miễn, giảm học phí

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm và Sở hữu trí tuệ

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm và Sở hữu trí tuệ

Học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình

Học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình

Chính thức luật hóa quy định đã uống rượu bia, không lái xe

Chính thức luật hóa quy định đã uống rượu bia, không lái xe

Quốc hội thông qua quy định 'không uống rượu bia khi lái xe'

Quốc hội thông qua quy định 'không uống rượu bia khi lái xe'

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa

Bộ trưởng bộ Giáo dục chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định sách giáo khoa

Bộ trưởng bộ Giáo dục chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định sách giáo khoa

Quốc hội thông qua 2 luật

Quốc hội thông qua 2 luật

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thông qua luật Giáo dục sửa đổi, quyết một chương trình nhiều sách giáo khoa

Quốc hội thông qua luật Giáo dục sửa đổi, quyết một chương trình nhiều sách giáo khoa

Trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS sẽ được miễn học phí theo lộ trình

Trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS sẽ được miễn học phí theo lộ trình

Hội đồng viết sách giáo khoa phải có ít nhất 1/3 thành viên là nhà giáo

Hội đồng viết sách giáo khoa phải có ít nhất 1/3 thành viên là nhà giáo

Bổ sung quan điểm 'lấy người học làm trung tâm' vào Luật Giáo dục (sửa đổi)

Bổ sung quan điểm 'lấy người học làm trung tâm' vào Luật Giáo dục (sửa đổi)

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI

Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định ban hành SGK sử dụng trong cả nước

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định ban hành SGK sử dụng trong cả nước

Thống nhất định hướng và chương trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện

Thống nhất định hướng và chương trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện

Luật Giáo dục (sửa đổi) cơ bản đáp ứng điều kiện để được xem xét, thông qua

Luật Giáo dục (sửa đổi) cơ bản đáp ứng điều kiện để được xem xét, thông qua

Sửa đổi Luật Đầu tư công để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư

Sửa đổi Luật Đầu tư công để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư

Luật Đầu tư công: Chống tùy tiện đội vốn dự án

Luật Đầu tư công: Chống tùy tiện đội vốn dự án

Quốc hội thông qua 03 luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Kiến trúc; thảo luận 02 dự án Luật

Quốc hội thông qua 03 luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Kiến trúc; thảo luận 02 dự án Luật

Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2020

Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2020

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc, chọn ngày 27-4 hằng năm là ngày Kiến trúc Việt Nam

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc, chọn ngày 27-4 hằng năm là ngày Kiến trúc Việt Nam

Thông cáo số 19 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa xiv

Thông cáo số 19 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa xiv

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Trên 88% ĐBQH biểu quyết thông qua luật Kiến trúc

Trên 88% ĐBQH biểu quyết thông qua luật Kiến trúc

Nghiêm cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

Nghiêm cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Nội dung giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Nội dung giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ 90,7% tán thành

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ 90,7% tán thành

Nới lỏng thẩm quyền xóa nợ thuế cho doanh nghiệp

Nới lỏng thẩm quyền xóa nợ thuế cho doanh nghiệp

Chưa hoàn thành nộp thuế có thể bị hoãn xuất cảnh

Chưa hoàn thành nộp thuế có thể bị hoãn xuất cảnh

Cấm thông đồng, móc nối để chuyển giá, trốn thuế

Cấm thông đồng, móc nối để chuyển giá, trốn thuế

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Hôm nay (12/6): Quốc hội thông qua nhiều dự Luật quan trọng

Hôm nay (12/6): Quốc hội thông qua nhiều dự Luật quan trọng