MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Với 92,53% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi bổ sung...
Kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật

Kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

Thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp chây ì

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng, thi hành pháp luật

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng, thi hành pháp luật

Không còn chỉ là vận động, tuyên truyền

Không còn chỉ là vận động, tuyên truyền

ĐBQH TÔ VĂN TÁM: THÊM MỘT KỲ HỌP THÀNH CÔNG HƠN NỮA

ĐBQH TÔ VĂN TÁM: THÊM MỘT KỲ HỌP THÀNH CÔNG HƠN NỮA

Kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Quy định cụ thể 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường

Quy định cụ thể 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường

Số phận các dự án luật ra sao khi đại biểu Quốc hội không tán thành?

Số phận các dự án luật ra sao khi đại biểu Quốc hội không tán thành?

Chỉ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Chỉ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Số phận dự án Luật Bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ sẽ thế nào?

Số phận dự án Luật Bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ sẽ thế nào?

Số phận các dự án luật ra sao khi đại biểu Quốc hội không tán thành?

Số phận các dự án luật ra sao khi đại biểu Quốc hội không tán thành?

Quốc hội 'chốt' thời điểm thu phí rác thải sinh hoạt theo kg

Quốc hội 'chốt' thời điểm thu phí rác thải sinh hoạt theo kg

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ Môi trường

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ Môi trường

91,91% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)

91,91% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Chỉ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao mới phải làm báo cáo ĐTM

Chỉ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao mới phải làm báo cáo ĐTM

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

'Chốt' thời điểm thu phí rác thải sinh hoạt theo kg

'Chốt' thời điểm thu phí rác thải sinh hoạt theo kg

Tổng Thư ký Quốc hội: Sẽ kiện toàn hệ thống thú y các cấp

Tổng Thư ký Quốc hội: Sẽ kiện toàn hệ thống thú y các cấp

Chỉ dự án Nhóm I mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Chỉ dự án Nhóm I mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo mức tác động đến môi trường

Quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo mức tác động đến môi trường

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Thu phí thu gom rác thải sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân từ cuối năm 2024

Thu phí thu gom rác thải sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân từ cuối năm 2024

'Không có chuyện xây dựng luật để lực lượng Công an lười đi hay trốn tránh trách nhiệm'

'Không có chuyện xây dựng luật để lực lượng Công an lười đi hay trốn tránh trách nhiệm'

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin về chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường sẽ công khai hơn

Thông tin về chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường sẽ công khai hơn

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2020

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

100% ĐBQH thông qua Luật Phòng, chống HIV/AIDS

100% ĐBQH thông qua Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Nhà nước sẽ chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai

Nhà nước sẽ chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Giảm độ tuổi quy định người được yêu cầu xét nghiệm HIV tự nguyện

Giảm độ tuổi quy định người được yêu cầu xét nghiệm HIV tự nguyện

Bãi bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV

Bãi bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV

100% ĐBQH tán thành thông qua Luật về phòng, chống HIV/AIDS

100% ĐBQH tán thành thông qua Luật về phòng, chống HIV/AIDS

ĐBQH tán thành giảm độ tuổi được xét nghiệm HIV tự nguyện xuống 15 tuổi

ĐBQH tán thành giảm độ tuổi được xét nghiệm HIV tự nguyện xuống 15 tuổi

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị TP HCM

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị TP HCM

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh