1 phụ nữ bị thương vùng đầu do pháo sáng

1 phụ nữ bị thương vùng đầu do pháo sáng

Thương tâm bé gái 10 tuổi bị xe tải cán đứt lìa chân trái

Thương tâm bé gái 10 tuổi bị xe tải cán đứt lìa chân trái

Những ca phẫu thuật ghép bàn tay kinh điển 'phù phép' bàn tay đứt rời thành lành

Những ca phẫu thuật ghép bàn tay kinh điển 'phù phép' bàn tay đứt rời thành lành

Cầm kéo đâm ngực mình khi đang chờ mổ chân

Cầm kéo đâm ngực mình khi đang chờ mổ chân

Bé gái bị rắn độc cắn, lòi xương bàn chân ra ngoài

Bé gái bị rắn độc cắn, lòi xương bàn chân ra ngoài

Bé gái 13 tuổi dập phổi, nát tay do pháo nổ

Bé gái 13 tuổi dập phổi, nát tay do pháo nổ

Bé gái 13 tuổi nát tay, dập phổi do pháo nổ

Bé gái 13 tuổi nát tay, dập phổi do pháo nổ

Bị pháo nổ văng trúng người, bé gái 13 tuổi nát tay, dập phổi

Bị pháo nổ văng trúng người, bé gái 13 tuổi nát tay, dập phổi