Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 7/12, tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước...
Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thượng tá Lê Thanh Nhã tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Lữ đoàn 962 khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thượng tá Lê Thanh Nhã tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Lữ đoàn 962 khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 215 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 215 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tạo nguồn, phát triển đội ngũ đảng viên trong Quân đội

Tạo nguồn, phát triển đội ngũ đảng viên trong Quân đội

Thanh niên quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thanh niên quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tuổi trẻ Quân đội tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống

Tuổi trẻ Quân đội tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức hội nghị tổng kết Công tác Đảng, Công tác chính trị năm 2019

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức hội nghị tổng kết Công tác Đảng, Công tác chính trị năm 2019