Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Năm 2021, Cụm thi đua số V (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi...
UBND tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua năm 2021

UBND tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua năm 2021

Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước

Chương trình nghệ thuật 'Thi đua là yêu nước - Gửi những mùa sau'

Chương trình nghệ thuật 'Thi đua là yêu nước - Gửi những mùa sau'

Thi đua phải gắn với mục tiêu 'an toàn - hiệu quả - bền vững'

Thi đua phải gắn với mục tiêu 'an toàn - hiệu quả - bền vững'

Phát huy vai trò ngành ngân hàng trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò ngành ngân hàng trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Quốc hội: Cần khắc phục tình trạng khen thưởng 'từ trên xuống'

Chủ tịch Quốc hội: Cần khắc phục tình trạng khen thưởng 'từ trên xuống'

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII

TP Hải Phòng huy động hơn 40 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

TP Hải Phòng huy động hơn 40 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

Lãnh đạo phải gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua

Lãnh đạo phải gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua

Lan tỏa các điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa các điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đưa đất và người Vĩnh Phúc tỏa sáng, vươn xa

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đưa đất và người Vĩnh Phúc tỏa sáng, vươn xa

Đảng viên, cán bộ phải là tấm gương thi đua yêu nước

Đảng viên, cán bộ phải là tấm gương thi đua yêu nước

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua

Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua

Hội nghị Đại biểu điển hình tiến tiến TP Móng Cái lần thứ V

Hội nghị Đại biểu điển hình tiến tiến TP Móng Cái lần thứ V

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong PCCC&CNCH

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong PCCC&CNCH

TP. Hồ Chí Minh: Năm 2019 người dân tiết kiệm điện gần 870 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Năm 2019 người dân tiết kiệm điện gần 870 tỷ đồng

Phải nghiêm túc kiểm điểm, Bộ Nông nghiệp báo cáo khẩn lên Thủ tướng

Phải nghiêm túc kiểm điểm, Bộ Nông nghiệp báo cáo khẩn lên Thủ tướng

Thi đua không chỉ là phần thưởng mà phải thể hiện tinh thần yêu nước

Thi đua không chỉ là phần thưởng mà phải thể hiện tinh thần yêu nước

Bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Hội CCB Việt Nam nêu cao tinh thần 'Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới'

Hội CCB Việt Nam nêu cao tinh thần 'Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới'

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' trong giai đoạn mới

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' trong giai đoạn mới

CNVC-LĐ TP HCM làm lợi 1.671 tỉ đồng từ sáng kiến cải tiến

CNVC-LĐ TP HCM làm lợi 1.671 tỉ đồng từ sáng kiến cải tiến

Dịch tả heo châu Phi: diễn biến phức tạp

Dịch tả heo châu Phi: diễn biến phức tạp

Các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội

Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội

Sớm lấy ý kiến dự thảo quy định xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân

Sớm lấy ý kiến dự thảo quy định xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân

Không được lơ là với dịch tả lợn châu Phi

Không được lơ là với dịch tả lợn châu Phi