Quản lý tốt nguồn tín dụng, hỗ trợ kịp thời đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Quản lý tốt nguồn tín dụng, hỗ trợ kịp thời đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị quản lý...
Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Đòn bẩy phát triển kinh tế ở nông thôn

Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Đòn bẩy phát triển kinh tế ở nông thôn

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 2: Đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 2: Đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 3: Chắp cánh những giấc mơ

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 3: Chắp cánh những giấc mơ

Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 1: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 1: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Chuyên gia WB đánh giá cao vốn tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo

Chuyên gia WB đánh giá cao vốn tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo

Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn chính sách để tạo công ăn việc làm

Hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn chính sách để tạo công ăn việc làm

Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo

Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo

Tín dụng chính sách xã hội, mở lối cho người nghèo

Tín dụng chính sách xã hội, mở lối cho người nghèo

Hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế

Hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế

Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

Tín dụng CSXH có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam

Tín dụng CSXH có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam

Điểm tựa quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Điểm tựa quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Tín dụng chính sách xã hội đã giúp nhiều người thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội đã giúp nhiều người thoát nghèo

Cần sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội

Cần sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội

Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam là hình mẫu giảm nghèo trên thế giới

Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam là hình mẫu giảm nghèo trên thế giới

Nguồn vốn tín dụng chính sách: Đòn bẩy để người nghèo vươn lên

Nguồn vốn tín dụng chính sách: Đòn bẩy để người nghèo vươn lên

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, yếu thế

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, yếu thế

Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo

226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp hơn 2 triệu hộ thoát nghèo

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp hơn 2 triệu hộ thoát nghèo

Không để xảy ra tham nhũng trong hoạt động tín dụng chính sách

Không để xảy ra tham nhũng trong hoạt động tín dụng chính sách

Tín dụng chính sách xã hội - đòn bẩy kinh tế cho người nghèo

Tín dụng chính sách xã hội - đòn bẩy kinh tế cho người nghèo

Hơn 2,1 triệu lượt hộ thoát nghèo bền vững

Hơn 2,1 triệu lượt hộ thoát nghèo bền vững

Tín dụng chính sách là trụ cột chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

Tín dụng chính sách là trụ cột chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương: Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương: Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách

Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Hơn 220.000 tỷ đồng vốn ưu đãi, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Hơn 220.000 tỷ đồng vốn ưu đãi, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Giai đoạn 2014-2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng

Giai đoạn 2014-2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Tín dụng chính sách - chủ trương góp phần giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách - chủ trương góp phần giảm nghèo bền vững

Ông Nguyễn Văn Bình: Không phải nước nào cũng làm được như Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bình: Không phải nước nào cũng làm được như Việt Nam

Tín dụng chính sách- Động lực quan trọng trong giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách- Động lực quan trọng trong giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách xã hội góp phần đẩy lùi 'tín dụng đen'

Tín dụng chính sách xã hội góp phần đẩy lùi 'tín dụng đen'

Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội

Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội

Tín dụng chính sách chung sức để Đà Nẵng vươn cao

Tín dụng chính sách chung sức để Đà Nẵng vươn cao

Sáng tạo và nhân văn, nhận thức để hành động

Góp sức xây dựng Đà Nẵng nhân văn, hiện đại

Góp sức xây dựng Đà Nẵng nhân văn, hiện đại

90 năm ngày thành lập Đảng - Bài 1: Điểm sáng trong chương trình xóa đói, giảm nghèo

90 năm ngày thành lập Đảng - Bài 1: Điểm sáng trong chương trình xóa đói, giảm nghèo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư

Nhân dân cả nước đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, phấn khởi

Nhân dân cả nước đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, phấn khởi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân