Hải Dương đặt tình trạng khẩn cấp phòng làn sóng COVID-19 thứ 4

Hải Dương đặt tình trạng khẩn cấp phòng làn sóng COVID-19 thứ 4

Tối 4/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị 14, nâng mức độ cảnh báo, đặt toàn tỉnh ở tình...
Giải pháp chống mã độc 'Make in Vietnam' CyRadar EDR đạt tiếp chứng chỉ quốc tế VB100

Giải pháp chống mã độc 'Make in Vietnam' CyRadar EDR đạt tiếp chứng chỉ quốc tế VB100

Đồng Tháp sẽ đảm bảo kinh phí cho ATTT đạt tối thiểu 10% tổng chi CNTT

Đồng Tháp sẽ đảm bảo kinh phí cho ATTT đạt tối thiểu 10% tổng chi CNTT

Bình Phước diễn tập dùng hệ thống SOC để phát hiện, xử lý tấn công mạng

Bình Phước diễn tập dùng hệ thống SOC để phát hiện, xử lý tấn công mạng

Gần 600 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin trong tháng 10

Gần 600 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin trong tháng 10

Đại biểu Quốc hội đề nghị công khai mục đích khi thu thập thông tin cá nhân

Đại biểu Quốc hội đề nghị công khai mục đích khi thu thập thông tin cá nhân

Các cơ quan nhà nước đã chuyển biến tích cực về an toàn, an ninh mạng

Các cơ quan nhà nước đã chuyển biến tích cực về an toàn, an ninh mạng

Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp

Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp

Tây Ninh dự kiến chi gần 600 tỷ đồng cho phát triển Chính quyền số

Tây Ninh dự kiến chi gần 600 tỷ đồng cho phát triển Chính quyền số

Lào Cai yêu cầu cán bộ, công chức quản lý chặt chữ ký số, tài khoản được cấp

Lào Cai yêu cầu cán bộ, công chức quản lý chặt chữ ký số, tài khoản được cấp

Hơn 61% bộ, ngành, địa phương đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp

Hơn 61% bộ, ngành, địa phương đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin '4 lớp' liên tục tăng nhanh

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin '4 lớp' liên tục tăng nhanh

Số cuộc tấn công mạng tại Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 7/2020

Số cuộc tấn công mạng tại Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 7/2020

Chuyển biến trong xây dựng chi bộ cơ sở

Chuyển biến trong xây dựng chi bộ cơ sở

Yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp với các bộ, ngành, địa phương

Yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp với các bộ, ngành, địa phương

Hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp trước 30/9

Hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp trước 30/9

Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành mô hình đảm bảo ATTT 4 lớp trước 30/9

Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành mô hình đảm bảo ATTT 4 lớp trước 30/9

Giải quyết dứt điểm xác nhận người có công với cách mạng vào năm 2020

Giải quyết dứt điểm xác nhận người có công với cách mạng vào năm 2020

Sẽ gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng trên quy mô cả nước

Sẽ gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng trên quy mô cả nước

Sẽ tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng trên quy mô cả nước

Sẽ tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng trên quy mô cả nước

Bình Thuận công bố hạn hán cấp độ 2

Bình Thuận công bố hạn hán cấp độ 2

Dồn sức cho an ninh mạng

Dồn sức cho an ninh mạng

Phó Chủ tịch BKAV: 'Cơ quan nhà nước cần đặc biệt lưu ý bố trí đủ kinh phí cho an toàn thông tin'

Phó Chủ tịch BKAV: 'Cơ quan nhà nước cần đặc biệt lưu ý bố trí đủ kinh phí cho an toàn thông tin'

Bộ TT&TT: Xảy ra sự cố an ninh mạng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải vào cuộc ngay lập tức

Bộ TT&TT: Xảy ra sự cố an ninh mạng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải vào cuộc ngay lập tức

Việt Nam ghi nhận gần 1.500 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin

Việt Nam ghi nhận gần 1.500 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin

Tấn công mạng vào Việt Nam giảm mạnh

Tấn công mạng vào Việt Nam giảm mạnh

Bộ TT&TT sẽ có hệ thống riêng đánh giá chỉ số phát triển ngành ICT

Bộ TT&TT sẽ có hệ thống riêng đánh giá chỉ số phát triển ngành ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard đánh giá các chỉ số phát triển ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard đánh giá các chỉ số phát triển ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển ngành ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển ngành ICT

Quý III/2019, số lượng các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam giảm gần 40%

Quý III/2019, số lượng các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam giảm gần 40%

Chuyển biến mới trong đại hội chi bộ cơ sở

Chuyển biến mới trong đại hội chi bộ cơ sở