Tuyên truyền để ngư dân không vi phạm pháp luật

Tuyên truyền để ngư dân không vi phạm pháp luật

Hiệu quả của mô hình 'Ấp an toàn về an ninh trật tự' ở Duyên Hải

Hiệu quả của mô hình 'Ấp an toàn về an ninh trật tự' ở Duyên Hải

Tấm gương sáng trong tham gia bảo vệ biên giới

Tấm gương sáng trong tham gia bảo vệ biên giới

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới biển Bạc Liêu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới biển Bạc Liêu

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Chọn đối tượng, biện pháp tuyên truyền hiệu quả

Chọn đối tượng, biện pháp tuyên truyền hiệu quả

Tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn công trình dầu khí và chủ quyền biển, đảo

Tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn công trình dầu khí và chủ quyền biển, đảo

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Luật Biên phòng Việt Nam góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Làm gì để 'phá băng' sức ỳ trong cổ phần hóa, thoái vốn? - Bài 4: Nên tách bạch việc bán vốn và thu hồi nợ để tránh mất vốn Nhà nước

Làm gì để 'phá băng' sức ỳ trong cổ phần hóa, thoái vốn? - Bài 4: Nên tách bạch việc bán vốn và thu hồi nợ để tránh mất vốn Nhà nước

Tích cực tuyên truyền ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển

Tích cực tuyên truyền ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển

TP Sầm Sơn làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo

TP Sầm Sơn làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giúp người dân biên giới nâng cao nhận thức pháp luật

Giúp người dân biên giới nâng cao nhận thức pháp luật

'Công dân tiêu biểu' ở biên giới Hà Tiên

'Công dân tiêu biểu' ở biên giới Hà Tiên

Nâng cao hiệu quả mô hình Tổ tự quản tàu thuyền an toàn

Nâng cao hiệu quả mô hình Tổ tự quản tàu thuyền an toàn

Làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Không để doanh nghiệp đứt quãng vì chờ thoái vốn

Không để doanh nghiệp đứt quãng vì chờ thoái vốn