Chuyện dài 'học thật, thi thật và nhân tài thật'

Chuyện dài 'học thật, thi thật và nhân tài thật'

Trong buổi làm việc với Bộ GD-ĐT vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh một số yêu cầu đối với...
Thừa phát lại Thanh Hóa được người dân đón nhận tích cực

Thừa phát lại Thanh Hóa được người dân đón nhận tích cực

Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, đấu giá tài sản thi hành án

Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, đấu giá tài sản thi hành án

Hoạt động thừa phát lại mang lại lợi ích thiết thực cho dân

Hoạt động thừa phát lại mang lại lợi ích thiết thực cho dân

Sơn La: Vận hành hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21000:2018

Sơn La: Vận hành hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21000:2018

Hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Định hướng hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Định hướng hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Đề cao tính nhân đạo đối với người có hành vi phạm tội bằng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung

Đề cao tính nhân đạo đối với người có hành vi phạm tội bằng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung

Triển vọng thế giới hậu Covid-19: Rối loạn và bất ổn sẽ gia tăng?

Triển vọng thế giới hậu Covid-19: Rối loạn và bất ổn sẽ gia tăng?

Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước (Kỳ 17)

Hứa xây trường, làm đường là vận động không trong sáng

Hứa xây trường, làm đường là vận động không trong sáng

Thế nào là hòa giải, đối thoại tại tòa án?

Thế nào là hòa giải, đối thoại tại tòa án?

Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước (Kỳ 13)

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước lập Hội Thừa phát lại

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước lập Hội Thừa phát lại

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Lấy nhân dân là trung tâm trong quá trình xây dựng luật

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Lấy nhân dân là trung tâm trong quá trình xây dựng luật

Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước (Kỳ 8)

Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước (Kỳ 7)

Luật Thư viện và kỳ vọng sự phát triển

Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước (Kỳ 6)

Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước (Kỳ 5)

Phân tích cơ sở pháp lý về an ninh - an toàn hàng hải trên biển Đông

Phân tích cơ sở pháp lý về an ninh - an toàn hàng hải trên biển Đông

Thành lập Hội Thừa phát lại Hà Nội

Thành lập Hội Thừa phát lại Hà Nội

Thừa phát lại hỗ trợ tích cực các cơ quan tư pháp

Thừa phát lại hỗ trợ tích cực các cơ quan tư pháp

Hội Thừa phát lại TP Hà Nội chính thức được thành lập

Hội Thừa phát lại TP Hà Nội chính thức được thành lập

Ông Nguyễn Văn Lạng được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Lạng được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại Hà Nội

Công an – Viện kiểm sát – Tòa án TP Gia Nghĩa ký kết công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an – Viện kiểm sát – Tòa án TP Gia Nghĩa ký kết công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Nhà đầu tư nước ngoài trông chờ gì ở Việt Nam sau Đại hội XIII?

Nhà đầu tư nước ngoài trông chờ gì ở Việt Nam sau Đại hội XIII?

Bị bắt giam vì hiếp dâm người yêu của bạn: Đối tượng sẽ được miễn tội khi nào?

Bị bắt giam vì hiếp dâm người yêu của bạn: Đối tượng sẽ được miễn tội khi nào?

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Niềm tin của dân và vấn đề kiểm soát quyền lực

Niềm tin của dân và vấn đề kiểm soát quyền lực

Phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước

Phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước

Phòng, chống tham nhũng đạt được sự đồng thuận cao trong xã hội

Phòng, chống tham nhũng đạt được sự đồng thuận cao trong xã hội

Bộ Chính trị chỉ đạo có quy định kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng

Bộ Chính trị chỉ đạo có quy định kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng

Đăng ký tài sản chống tham nhũng: Hiệu quả, thiết thực

Đăng ký tài sản chống tham nhũng: Hiệu quả, thiết thực

Khẳng định vai trò của Thừa phát lại trong hoạt động bổ trợ tư pháp

Khẳng định vai trò của Thừa phát lại trong hoạt động bổ trợ tư pháp

Bồi thường nhà nước góp phần nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ

Bồi thường nhà nước góp phần nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ

Tuyên bố giao dịch vô hiệu - Biện pháp bảo toàn tài sản quan trọng trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản

Tuyên bố giao dịch vô hiệu - Biện pháp bảo toàn tài sản quan trọng trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản

Chất vấn và trả lời chất vấn - điểm nhấn ấn tượng trong hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp

Chất vấn và trả lời chất vấn - điểm nhấn ấn tượng trong hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp

Bảo vệ bí mật thông tin cá nhân cần có Luật quy định

Bảo vệ bí mật thông tin cá nhân cần có Luật quy định

Rủi ro khi có nhiều người đại diện theo pháp luật đã được giảm thiểu

Rủi ro khi có nhiều người đại diện theo pháp luật đã được giảm thiểu

Đánh giá, công nhận chất lượng bệnh viện

Khi nào bị cáo được tuyên án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt?

Khi nào bị cáo được tuyên án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt?

'Chống tham nhũng càng được đẩy mạnh, cán bộ ý thức càng cao'

'Chống tham nhũng càng được đẩy mạnh, cán bộ ý thức càng cao'

Người đứng đầu quyết tâm, tham nhũng sẽ bị ngăn chặn

Người đứng đầu quyết tâm, tham nhũng sẽ bị ngăn chặn