Ngành GD-ĐT Phú Thọ chuyển biến mạnh mẽ sau NQ29

Ngành GD-ĐT Phú Thọ chuyển biến mạnh mẽ sau NQ29

Tất cả đàn ông đều sẽ 'soi' những điều này ở phụ nữ

Tất cả đàn ông đều sẽ 'soi' những điều này ở phụ nữ

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá: Bước đột phá trong dạy học

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá: Bước đột phá trong dạy học

Lần đầu tiên tổ chức Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại Cần Thơ

Lần đầu tiên tổ chức Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại Cần Thơ

Trả lời đề nghị, kiến nghị của cử tri, nhân dân và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ý kiến từ các bộ, ngành

Trả lời đề nghị, kiến nghị của cử tri, nhân dân và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ý kiến từ các bộ, ngành

Tăng giám sát, nâng chất lượng đào tạo lái xe

Tăng giám sát, nâng chất lượng đào tạo lái xe

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Lần đầu có Hội thao cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Lần đầu có Hội thao cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Ngân hàng thế giới đánh giá, hệ thống giáo dục Việt Nam phát triển ấn tượng

Ngân hàng thế giới đánh giá, hệ thống giáo dục Việt Nam phát triển ấn tượng

Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND kỉ cương, văn hóa, thân thiện với nhân dân

Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND kỉ cương, văn hóa, thân thiện với nhân dân

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác biên soạn, xuất bản SGK

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác biên soạn, xuất bản SGK

Văn hóa và căn cốt con người - Bài 4: Chấn hưng văn hóa bằng chính sách vì con người

Văn hóa và căn cốt con người - Bài 4: Chấn hưng văn hóa bằng chính sách vì con người

Dạy học phát triển năng lực: Người thầy phải chủ động, sáng tạo

Dạy học phát triển năng lực: Người thầy phải chủ động, sáng tạo

Khí chất người lính làm nên công ty của ông chủ 'lò gạch'

Khí chất người lính làm nên công ty của ông chủ 'lò gạch'

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

Thay đổi để tồn tại hay chấp nhận thải loại

Thay đổi để tồn tại hay chấp nhận thải loại

Thay đổi để tồn tại hay chấp nhận thải loại

Thay đổi để tồn tại hay chấp nhận thải loại

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đầu tư theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đầu tư theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào việc mới, việc khó

Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào việc mới, việc khó

Công chức 'ngao du' bằng tiền ngân sách cũng là một dạng tham nhũng

Công chức 'ngao du' bằng tiền ngân sách cũng là một dạng tham nhũng

Phát triển năng lực thông tin đối với xây dựng phẩm chất đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Phát triển năng lực thông tin đối với xây dựng phẩm chất đảng viên trong giai đoạn hiện nay

CSGT cứu thiếu nữ mang thai định nhảy cầu Chương Dương tự tử

CSGT cứu thiếu nữ mang thai định nhảy cầu Chương Dương tự tử