Xã Ngọc Sơn phát huy Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Xã Ngọc Sơn phát huy Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi...
Miền núi Thanh Hóa với phong trào xây dựng Nông thôn mới

Miền núi Thanh Hóa với phong trào xây dựng Nông thôn mới

10 năm xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa

10 năm xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa

Hiệu quả phong trào thi đua 'Dân vận khéo' ở huyện Bá Thước

Hiệu quả phong trào thi đua 'Dân vận khéo' ở huyện Bá Thước

Xã Thọ Tiến thực hiện tốt quy chế dân chủ

Xã Thọ Tiến thực hiện tốt quy chế dân chủ

Thường xuyên, liên tục nâng cao nhận thức người dân

Thường xuyên, liên tục nâng cao nhận thức người dân

Diện mạo mới

Diện mạo mới

TP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

TP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Những thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Những thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Huyện Như Xuân chú trọng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Như Xuân chú trọng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Diện mạo mới trên huyện cán đích nông thôn mới

Thanh Hóa: Diện mạo mới trên huyện cán đích nông thôn mới

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng thành công huyện nông thôn mới

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng thành công huyện nông thôn mới

Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Bài cuối: Thành quả và những bài học kinh nghiệm

Bài cuối: Thành quả và những bài học kinh nghiệm

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa - điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa - điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Thiệu Khánh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Thiệu Khánh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Dấu chân Kiểm sát viên trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Dấu chân Kiểm sát viên trên hành trình xây dựng nông thôn mới