Trung thu 2019: Sắc màu văn hóa Gia Lai

Trung thu 2019: Sắc màu văn hóa Gia Lai

Ngày 7/9 tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia...