Đắk Lắk: Nỗ lực không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

Đắk Lắk: Nỗ lực không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo và đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn...
Đắk Lắk: Vận động được hàng chục tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo

Đắk Lắk: Vận động được hàng chục tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo

Đắk Lắk vận động được hơn 72,7 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo

Đắk Lắk vận động được hơn 72,7 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo

Hải Hà: Hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Hải Hà: Hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Người đánh đập con gái từng bạo hành cha ruột

Người đánh đập con gái từng bạo hành cha ruột

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ủy Ban Mặt trận tỉnh 'làm vài vụ phản biện'

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ủy Ban Mặt trận tỉnh 'làm vài vụ phản biện'

Đắk Lắk vận động hơn 32 tỷ đồng xây dựng quỹ 'Vì người nghèo'

Đắk Lắk vận động hơn 32 tỷ đồng xây dựng quỹ 'Vì người nghèo'