Bạn văn qua con mắt Trung Trung Đỉnh

Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khi gấp lại cuốn sách Nhà văn thì phải biết đùa của Trung Trung Đỉnh....