Từ khi có Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân được quan tâm hơn

Từ khi có Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân được quan tâm hơn

Không dùng chi phí dự phòng để so sánh, xếp hạng nhà thầu

Không dùng chi phí dự phòng để so sánh, xếp hạng nhà thầu

Phạt tiền vì xúc phạm nhân phẩm thầy cô, người học nên đưa ra khỏi Dự thảo

Phạt tiền vì xúc phạm nhân phẩm thầy cô, người học nên đưa ra khỏi Dự thảo

Giá dự thầu có gồm cả chi phí dự phòng?

Giá dự thầu có gồm cả chi phí dự phòng?

Xóa chạy trường, chạy lớp không khó, quan trọng là có thật sự quyết tâm

Xóa chạy trường, chạy lớp không khó, quan trọng là có thật sự quyết tâm

Giá dự thầu có gồm cả chi phí dự phòng?

Giá dự thầu có gồm cả chi phí dự phòng?

Chi nhánh công ty được độc lập tham gia đấu thầu?

Chi nhánh công ty được độc lập tham gia đấu thầu?

Triển lãm trực tuyến 'Lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhận Bản qua tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu'

Triển lãm trực tuyến 'Lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhận Bản qua tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu'

Công bố 50 di sản lưu trữ quốc gia về quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Công bố 50 di sản lưu trữ quốc gia về quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Triển lãm trực tuyến 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Triển lãm trực tuyến 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương

Triển lãm trực tuyến 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Triển lãm trực tuyến 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Chủ tịch hay Giám đốc, ai là người đại diện hợp pháp của nhà thầu?

Chủ tịch hay Giám đốc, ai là người đại diện hợp pháp của nhà thầu?

Chủ tịch hay Giám đốc, ai là người đại diện hợp pháp của nhà thầu?

Chủ tịch hay Giám đốc, ai là người đại diện hợp pháp của nhà thầu?

Chi nhánh có được tự tham gia đấu thầu?

Chi nhánh có được tự tham gia đấu thầu?

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ giúp Nghị định về ngày thành lập, ngày truyền thống đi vào cuộc sống

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ giúp Nghị định về ngày thành lập, ngày truyền thống đi vào cuộc sống

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ giúp Nghị định về ngày thành lập, ngày truyền thống đi vào cuộc sống

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ giúp Nghị định về ngày thành lập, ngày truyền thống đi vào cuộc sống

Được phép thanh toán bằng nhân dân tệ ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Được phép thanh toán bằng nhân dân tệ ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Bộ GTVT vẫn bỏ ngỏ quy định về các loại xe tự lái, xe kinh doanh

Bộ GTVT vẫn bỏ ngỏ quy định về các loại xe tự lái, xe kinh doanh

Quận 1 cấp phép xây dựng sai cho nhiều công trình

Quận 1 cấp phép xây dựng sai cho nhiều công trình

Chi nhánh công ty được phép dự thầu?

Chi nhánh công ty được phép dự thầu?

Có thể xem xét biểu thuế bảo vệ môi trường

Có thể xem xét biểu thuế bảo vệ môi trường

Người đại diện hợp pháp của nhà thầu là Chủ tịch hay Giám đốc?

Người đại diện hợp pháp của nhà thầu là Chủ tịch hay Giám đốc?

Nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật

Cái nhìn truy nguyên về chư thiên và linh vật Phật giáo

Cái nhìn truy nguyên về chư thiên và linh vật Phật giáo

Những hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp

Những hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Nhà thầu nào phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán?

Nhà thầu nào phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Bộ Công Thương: Công bố quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương: Công bố quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cần thông thoáng, sát thực tế

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cần thông thoáng, sát thực tế

Doanh nghiệp có quyền tự do cạnh tranh

Doanh nghiệp có quyền tự do cạnh tranh

Đắk Lắk yêu cầu làm rõ thông tin phản ánh tiêu cực đăng trên VOV.VN

Đắk Lắk yêu cầu làm rõ thông tin phản ánh tiêu cực đăng trên VOV.VN

Công ty trúng thầu được phép ủy quyền cho pháp nhân khác thực hiện hợp đồng đã ký?

Công ty trúng thầu được phép ủy quyền cho pháp nhân khác thực hiện hợp đồng đã ký?

Bổ sung mới 3 trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự

Bổ sung mới 3 trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự