Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Gần năm mươi năm trước, ở xóm Cải xa xôi hẻo lánh quê tôi làm gì có trường mẫu giáo. Duy có mỗi cụ già giàu...