Thêm yêu đảo từ tăng gia sản xuất

Thêm yêu đảo từ tăng gia sản xuất

Đến Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng), chúng tôi khá ấn tượng với những...