Ảnh màu cực hiếm về Đông Dương năm 1931

Ảnh màu cực hiếm về Đông Dương năm 1931

Công chúa Mỹ Lương, nữ sinh áo tím Đồng Khánh, quan võ ở Huế... là loạt ảnh màu hiếm có được phóng viên tạp...