Nhật ký... nuôi voi của một bác sỹ thú y tại Đắk Lắk

Nhật ký... nuôi voi của một bác sỹ thú y tại Đắk Lắk

Ngày 28/3/2016- cách đây tròn một năm, Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk đã cứu hộ được một chú voi con tự...