Chuyện bọc sách vở cho con

Đến chơi nhà ông bạn, thấy vợ chồng đang hí hoáy bọc sách vở cho con, làm cho tôi gợi nhớ về một thời cắp...