Top 5 ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở miền Tây

Top 5 ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở miền Tây

Không chỉ là điểm đến tâm linh, những ngôi chùa dưới đây còn thu hút du khách bởi kiến trúc riêng, mang đậm...
5 ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở miền Tây

5 ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở miền Tây

Chùa ở Trà Vinh có tượng Phật Nằm dài 54 m

Chùa ở Trà Vinh có tượng Phật Nằm dài 54 m

Điểm danh 5 ngôi chùa Khmer nổi tiếng ở miền Tây

Điểm danh 5 ngôi chùa Khmer nổi tiếng ở miền Tây

5 ngôi chùa Khmer nổi tiếng ở miền Tây

5 ngôi chùa Khmer nổi tiếng ở miền Tây

7 ngôi chùa ở Việt Nam có tượng Phật nằm lớn

7 ngôi chùa ở Việt Nam có tượng Phật nằm lớn

Độc đáo kiến trúc những ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm

Độc đáo kiến trúc những ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm

Chùa Vàm Ray – Ngôi chùa Khmer lớn nhất Việt Nam

Chùa Vàm Ray – Ngôi chùa Khmer lớn nhất Việt Nam

Chùa Vàm Ray – Ngôi chùa Khmer lớn nhất Việt Nam

Chùa Vàm Ray – Ngôi chùa Khmer lớn nhất Việt Nam