Hải Phòng: Sư trụ trì bị 'tố' dọa thả chó cắn phật tử nhận hình thức kỷ luật sám hối

Hải Phòng: Sư trụ trì bị 'tố' dọa thả chó cắn phật tử nhận hình thức kỷ luật sám hối

Vụ sư bị 'tố' dọa thả chó cắn phật tử: Nhận hình thức kỷ luật sám hối

Vụ sư bị 'tố' dọa thả chó cắn phật tử: Nhận hình thức kỷ luật sám hối

Hải Phòng: Kỷ luật sư trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn nát mặt phật tử

Hải Phòng: Kỷ luật sư trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn nát mặt phật tử

Dọa thả chó 'cắn nát mặt' phật tử, sư trụ trì phải sám hối

Dọa thả chó 'cắn nát mặt' phật tử, sư trụ trì phải sám hối

Sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử ở Hải Phòng sám hối trước chư tăng

Sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử ở Hải Phòng sám hối trước chư tăng

Kiểm điểm sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử ở Hải Phòng

Kiểm điểm sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử ở Hải Phòng

Sư trụ trì dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử bị kỷ luật

Sư trụ trì dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử bị kỷ luật

Vụ tố dọa thả chó cắn phật tử: Phụ nữ mặc áo nọ áo kia ườn ra ưỡn vào chụp ảnh là thầy cấm

Vụ tố dọa thả chó cắn phật tử: Phụ nữ mặc áo nọ áo kia ườn ra ưỡn vào chụp ảnh là thầy cấm

Hải Phòng: Kiểm điểm sư trụ trì bị tố dọa thả chó cắn nát mặt phật tử

Hải Phòng: Kiểm điểm sư trụ trì bị tố dọa thả chó cắn nát mặt phật tử

Kỷ luật sư trụ trì dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử

Kỷ luật sư trụ trì dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử

Dọa thả chó 'cắn nát mặt' phật tử, sư trụ trì bị kỷ luật

Dọa thả chó 'cắn nát mặt' phật tử, sư trụ trì bị kỷ luật

Sau dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử, sư trụ trì nói gì?

Sau dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử, sư trụ trì nói gì?

Hải Phòng: Kỷ luật sư trụ trì bị tố dọa thả chó cắn nát mặt phật tử

Hải Phòng: Kỷ luật sư trụ trì bị tố dọa thả chó cắn nát mặt phật tử

Sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử ở Hải Phòng

Sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử ở Hải Phòng

Chính quyền lên tiếng vụ sư trụ trì chùa bị tố dọa 'thả chó cắn nát mặt phật tử'

Chính quyền lên tiếng vụ sư trụ trì chùa bị tố dọa 'thả chó cắn nát mặt phật tử'

Sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử nhiều lần bị người dân kiến nghị đuổi ra khỏi chùa

Sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử nhiều lần bị người dân kiến nghị đuổi ra khỏi chùa

Chính quyền lên tiếng vụ sư trụ trì dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử

Chính quyền lên tiếng vụ sư trụ trì dọa thả chó cắn 'nát mặt' phật tử

Sư trụ trì bị tố 'dọa thả chó cắn nát mặt' phật tử: 'Vào chùa là để lễ Phật chứ không phải để chụp ảnh…'

Sư trụ trì bị tố 'dọa thả chó cắn nát mặt' phật tử: 'Vào chùa là để lễ Phật chứ không phải để chụp ảnh…'

Hải Phòng: Sư trụ trì chùa Trung Hành lên tiếng trước tố cáo của Phật tử

Hải Phòng: Sư trụ trì chùa Trung Hành lên tiếng trước tố cáo của Phật tử

Hải Phòng: Trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn nát mặt phật tử?

Hải Phòng: Trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn nát mặt phật tử?

Sư trụ trì 'thả chó cắn nát mặt phật tử' vừa uống bia vừa trần tình: Người ta bảo mình tốt thì tốt, xấu thì xấu

Sư trụ trì 'thả chó cắn nát mặt phật tử' vừa uống bia vừa trần tình: Người ta bảo mình tốt thì tốt, xấu thì xấu

Trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn nát mặt phật tử?

Trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn nát mặt phật tử?

Xôn xao thông tin người đi chùa bị sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt

Xôn xao thông tin người đi chùa bị sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt

Hai phụ nữ bị sư trụ trì dọa thả chó cắn: Sư vừa uống bia vừa trần tình với phóng viên

Hai phụ nữ bị sư trụ trì dọa thả chó cắn: Sư vừa uống bia vừa trần tình với phóng viên

Xôn xao thông tin trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn 'nát mặt' Phật tử

Xôn xao thông tin trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn 'nát mặt' Phật tử

Người đi chùa tố bị sư trụ trì dọa... thả chó cắn nát mặt

Người đi chùa tố bị sư trụ trì dọa... thả chó cắn nát mặt

Thực hư hai phụ nữ bị sư trụ trì chửi, dọa thả chó cắn khi chụp ảnh trong chùa

Thực hư hai phụ nữ bị sư trụ trì chửi, dọa thả chó cắn khi chụp ảnh trong chùa