Bắc Ninh: Chuyện tình trên dòng Tiêu Tương

Bắc Ninh: Chuyện tình trên dòng Tiêu Tương

Dẫu có cạn dòng thì Tiêu Tương vẫn là cái tên đã 'hóa thạch' trong lòng văn hóa dân gian Kinh Bắc. Dòng...
Sư Vạn Hạnh với hai triều Lê, Lý

Sư Vạn Hạnh với hai triều Lê, Lý

Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức

Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức

Khám phá ngôi chùa không hòm công đức

Khám phá ngôi chùa không hòm công đức

Ngôi chùa không hòm công đức, không đốt vàng mã ở Bắc Ninh

Ngôi chùa không hòm công đức, không đốt vàng mã ở Bắc Ninh

Tìm hiểu ngôi chùa kỳ lạ không hòm công đức, không cúng vàng mã

Tìm hiểu ngôi chùa kỳ lạ không hòm công đức, không cúng vàng mã

Những ngôi chùa cổ không thu công đức, thâm nghiêm gần Hà Nội

Những ngôi chùa cổ không nhận công đức, thâm nghiêm gần Hà Nội

Ai đang lợi dụng thần phật, tiền công đức?

Thăm ngôi chùa cổ, nơi không có 'bóng dáng' của những chiếc hòm công đức

Kỳ bí xuất thân của vua Lý Công Uẩn