Những khu du lịch 'khủng' của ông chủ dự án 'siêu đội vốn' Ninh Bình

Những khu du lịch 'khủng' của ông chủ dự án 'siêu đội vốn' Ninh Bình

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Điều đặc biệt ở siêu dự án 15.000 tỷ của tỷ phú Xuân Trường

Điều đặc biệt ở siêu dự án 15.000 tỷ của tỷ phú Xuân Trường

Có gì tại siêu dự án 15.000 tỷ của tỷ phú Xuân Trường vừa bị tạm dừng?

Có gì tại siêu dự án 15.000 tỷ của tỷ phú Xuân Trường vừa bị tạm dừng?

Thực hư siêu dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc dừng triển khai

Thực hư siêu dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc dừng triển khai

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Rộ tin đồn siêu dự án Hồ Núi Cốc của tỷ phú Xuân Trường bị dừng?

Rộ tin đồn siêu dự án Hồ Núi Cốc của tỷ phú Xuân Trường bị dừng?