Sống mãi tinh thần, khí phách Gạc Ma sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc

Sống mãi tinh thần, khí phách Gạc Ma sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc

33 năm trước, ngày 14-3-1988, Trung Quốc đã nổ súng cưỡng chiếm phi pháp đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa...
Hướng về Gạc Ma linh thiêng trong những ngày tháng Ba lịch sử

Hướng về Gạc Ma linh thiêng trong những ngày tháng Ba lịch sử

Người Quảng Bình ở Trường Sa

Người Quảng Bình ở Trường Sa

Quân dân đảo Trường Sa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng bất tử Gạc Ma

Quân dân đảo Trường Sa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng bất tử Gạc Ma

33 năm sự kiện Gạc Ma: Bia đá, lòng người mãi khắc ghi

33 năm sự kiện Gạc Ma: Bia đá, lòng người mãi khắc ghi

Người Thanh Hóa ở Trường Sa

Người Thanh Hóa ở Trường Sa

Cột mốc tâm linh ở Trường Sa

Cột mốc tâm linh ở Trường Sa

Bổ nhiệm 5 Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự

Bổ nhiệm 5 Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự

Khánh Hòa: Bổ nhiệm 5 Tăng sĩ làm Phật sự tại Trường Sa

Khánh Hòa: Bổ nhiệm 5 Tăng sĩ làm Phật sự tại Trường Sa

Trường Sa vọng tiếng chuông chùa

Trường Sa vọng tiếng chuông chùa

Tiếng chuông chùa giữa đại dương

Tiếng chuông chùa giữa đại dương

Đền thờ vợ chùa Tam Chúc: Trụ trì Trường Sa lên tiếng

Đền thờ vợ chùa Tam Chúc: Trụ trì Trường Sa lên tiếng

Âm vang chuông chùa ở Trường Sa

Âm vang chuông chùa ở Trường Sa

Vang vọng tiếng chuông chùa giữa Trường Sa

Vang vọng tiếng chuông chùa giữa Trường Sa

Hào sảng chuông chùa giữa Trường Sa

Hào sảng chuông chùa giữa Trường Sa

Bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ Phật sự tại Trường Sa

Bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ Phật sự tại Trường Sa