Bé trai hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa mừng rỡ khi được bà ngoại đón

Bé trai hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa mừng rỡ khi được bà ngoại đón

Vụ bé trai bị bỏ rơi cùng tâm thư 'tôi không vương vấn gì hết': Người thân đã đến nhận

Vụ bé trai bị bỏ rơi cùng tâm thư 'tôi không vương vấn gì hết': Người thân đã đến nhận

Bé trai hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa: Người thân từ miền Nam xin nhận lại cháu

Bé trai hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa: Người thân từ miền Nam xin nhận lại cháu

Bé trai bị mẹ bỏ rơi cùng tâm thư 'tôi không vương vấn gì hết' đã được người thân đến nhận lại

Bé trai bị mẹ bỏ rơi cùng tâm thư 'tôi không vương vấn gì hết' đã được người thân đến nhận lại

Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy 'nhờ nhà chùa nuôi hết đời, không vương vấn gì hết' đã được người thân đến nhận

Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy 'nhờ nhà chùa nuôi hết đời, không vương vấn gì hết' đã được người thân đến nhận

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người thân đến nhận

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người thân đến nhận

Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa đã có người nhà đến nhận

Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa đã có người nhà đến nhận

Bé hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm tờ giấy 'nhờ nuôi con hết đời, không vấn vương gì' đã được ông bà đón về miền Nam nuôi dưỡng

Bé hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm tờ giấy 'nhờ nuôi con hết đời, không vấn vương gì' đã được ông bà đón về miền Nam nuôi dưỡng

Đã có người thân đến đón bé 14 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

Đã có người thân đến đón bé 14 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

Bé trai bị mẹ bỏ rơi kèm theo lời nhắn 'không vương vấn gì hết' đã có người nhà đón về

Bé trai bị mẹ bỏ rơi kèm theo lời nhắn 'không vương vấn gì hết' đã có người nhà đón về

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ tại chùa với lời nhắn 'xin nuôi cháu hết đời'

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ tại chùa với lời nhắn 'xin nuôi cháu hết đời'

Lại thêm một cháu bé bị mẹ bỏ ở cổng chùa tại Nam Định

Lại thêm một cháu bé bị mẹ bỏ ở cổng chùa tại Nam Định

Bé trai 1 tuổi khôi ngô bị bỏ rơi ở chùa với lời nhắn 'tôi không vấn vương gì hết'

Bé trai 1 tuổi khôi ngô bị bỏ rơi ở chùa với lời nhắn 'tôi không vấn vương gì hết'

Nam Định: Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo mẩu giấy 'nhờ nuôi cháu đến hết đời'

Nam Định: Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo mẩu giấy 'nhờ nuôi cháu đến hết đời'

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng lá thư 'nhờ nuôi hết đời'

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng lá thư 'nhờ nuôi hết đời'

Bỏ bé trai 1 tuổi trước cổng chùa với lời nhắn 'xin nuôi cháu hết đời, tôi không vấn vương gì hết'

Bỏ bé trai 1 tuổi trước cổng chùa với lời nhắn 'xin nuôi cháu hết đời, tôi không vấn vương gì hết'

Bé trai khôi ngô bị bỏ rơi ở chùa với lời nhắn 'tôi không vấn vương gì hết'

Bé trai khôi ngô bị bỏ rơi ở chùa với lời nhắn 'tôi không vấn vương gì hết'

Bé trai bị bỏ rơi kèm tờ giấy nhắn nhờ 'nuôi đến hết đời'

Bé trai bị bỏ rơi kèm tờ giấy nhắn nhờ 'nuôi đến hết đời'

Bé trai bị bỏ trước cổng chùa cùng mẩu giấy 'nhờ nuôi đến hết đời'

Bé trai bị bỏ trước cổng chùa cùng mẩu giấy 'nhờ nuôi đến hết đời'

Xót xa bé trai hơn 13 tháng bị mẹ bỏ rơi cùng tâm thư 'tôi không vương vấn gì hết'

Xót xa bé trai hơn 13 tháng bị mẹ bỏ rơi cùng tâm thư 'tôi không vương vấn gì hết'

Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa La Chợ

Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa La Chợ

Bé trai hơn 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa kèm tờ giấy 'nhờ nuôi con hết đời, không vấn vương gì hết'

Bé trai hơn 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa kèm tờ giấy 'nhờ nuôi con hết đời, không vấn vương gì hết'

Bé trai 14 tháng tuổi bị bỏ trước cổng chùa kèm lời nhắn nhờ 'nuôi cháu hết đời'

Bé trai 14 tháng tuổi bị bỏ trước cổng chùa kèm lời nhắn nhờ 'nuôi cháu hết đời'