Vào chùa trộm cắp

Vào chùa trộm cắp

Mò vào chùa trộm hòm công đức

Mò vào chùa trộm hòm công đức

Bắt được nghi can trộm hòm công đức tại chùa Hồng Phúc

Bắt được nghi can trộm hòm công đức tại chùa Hồng Phúc

Bắt giữ 'đạo chích' liên tiếp 5 lần trộm hòm công đức nhà chùa ở Nghệ An

Bắt giữ 'đạo chích' liên tiếp 5 lần trộm hòm công đức nhà chùa ở Nghệ An

Nghệ An: Kẻ gian đột nhập chùa Hồng Phúc lấy trộm tiền trong hòm công đức

Nghệ An: Kẻ gian đột nhập chùa Hồng Phúc lấy trộm tiền trong hòm công đức

Kẻ gian đột nhập chùa trong đêm lấy trộm hòm công đức

Kẻ gian đột nhập chùa trong đêm lấy trộm hòm công đức

Bắc Giang: Khách đi chùa lễ rằm tháng Giêng thưa thớt

Bắc Giang: Khách đi chùa lễ rằm tháng Giêng thưa thớt

Khánh thành chánh điện chùa Hồng Phúc

Khánh thành chánh điện chùa Hồng Phúc