Năm 2018 sẽ khởi động nguồn vốn 7 triệu USD đầu tư vào chùa Hương Tích

Năm 2018 sẽ khởi động nguồn vốn 7 triệu USD đầu tư vào chùa Hương Tích

Hà Tĩnh: Chính thức khai hội Chùa Hương Tích

Hà Tĩnh: Chính thức khai hội Chùa Hương Tích

Hình ảnh, việc làm chưa đẹp xuất hiện trong các lễ hội đầu năm

Hình ảnh, việc làm chưa đẹp xuất hiện trong các lễ hội đầu năm

Chen nhau xức dầu gió, xoa mòn tượng hổ mong chữa bệnh

Chen nhau xức dầu gió, xoa mòn tượng hổ mong chữa bệnh

Năm 2018 sẽ khởi động nguồn vốn 7 triệu USD đầu tư vào chùa Hương Tích

Năm 2018 sẽ khởi động nguồn vốn 7 triệu USD đầu tư vào chùa Hương Tích

Cười nghiêng ngả với trò bịt mắt bắt lợn tại Lễ khai hội chùa Hương Tích

Cười nghiêng ngả với trò bịt mắt bắt lợn tại Lễ khai hội chùa Hương Tích

Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh tưng bừng khai hội

Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh tưng bừng khai hội