Đề nghị trụ trì chùa Hương chấn chỉnh việc tranh cướp lộc

Đề nghị trụ trì chùa Hương chấn chỉnh việc tranh cướp lộc

Đón du khách thứ 1 triệu tham quan Lễ hội Chùa Hương

Đón du khách thứ 1 triệu tham quan Lễ hội Chùa Hương

Hình ảnh phản cảm tại lễ hội Chùa Hương 2018

Hình ảnh phản cảm tại lễ hội Chùa Hương 2018

BTC lễ hội chùa Hương phớt lờ quy định du khách phải mặc áo phao?

BTC lễ hội chùa Hương phớt lờ quy định du khách phải mặc áo phao?

Ngày đầu khai hội Chùa Hương: Hàng vạn người nhích từng bước trong mưa xuân

Ngày đầu khai hội Chùa Hương: Hàng vạn người nhích từng bước trong mưa xuân

Chùa Hương chật cứng khách ngày khai Hội

Chùa Hương chật cứng khách ngày khai Hội

Khai hội Chùa Hương: Không lộn xộn dù du khách tăng đột biến

Khai hội Chùa Hương: Không lộn xộn dù du khách tăng đột biến

Hàng vạn du khách đội mưa tới Chùa Hương ngày khai hội

Hàng vạn du khách đội mưa tới Chùa Hương ngày khai hội

Toàn cảnh lễ khai hội Chùa Hương 2018 dưới mưa xuân

Toàn cảnh lễ khai hội Chùa Hương 2018 dưới mưa xuân

Chùa Hương đón hơn 200.000 lượt du khách trước ngày khai hội

Chùa Hương đón hơn 200.000 lượt du khách trước ngày khai hội

Ngày mùng 6 Tết chùa Hương khai hội, miễn vé tham quan thắng cảnh 3 ngày

Ngày mùng 6 Tết chùa Hương khai hội, miễn vé tham quan thắng cảnh 3 ngày

Chùa Hương khai hội, miễn vé tham quan thắng cảnh 3 ngày

Chùa Hương khai hội, miễn vé tham quan thắng cảnh 3 ngày

Đảm bảo công tác chuẩn bị cho ngày khai hội Chùa Hương

Đảm bảo công tác chuẩn bị cho ngày khai hội Chùa Hương

Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo trật tự an toàn đô thị

Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo trật tự an toàn đô thị

Huyện Mỹ Đức: Quản lý tốt trật tự đô thị

Huyện Mỹ Đức: Quản lý tốt trật tự đô thị

Lễ hội Chùa Hương 2018: Hành vi ép giá khách sẽ bị xử lý hình sự

Lễ hội Chùa Hương 2018: Hành vi ép giá khách sẽ bị xử lý hình sự

Nhiều điểm mới tại lễ hội Chùa Hương 2018

Nhiều điểm mới tại lễ hội Chùa Hương 2018

Lễ hội Chùa Hương 2018: Mạnh tay chấn chỉnh việc cướp lộc

Lễ hội Chùa Hương 2018: Mạnh tay chấn chỉnh việc cướp lộc