Công nhân, viên chức, lao động tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước

Công nhân, viên chức, lao động tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước

Hôm nay 27-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao...
Xứng danh ngôi trường mang tên Bác Tôn

Xứng danh ngôi trường mang tên Bác Tôn

TP. Long Xuyên: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

TP. Long Xuyên: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Tập huấn công tác lịch sử Đảng cho cán bộ

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Tập huấn công tác lịch sử Đảng cho cán bộ

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Nâng cao học tập và làm theo Bác ở mỗi công đoàn viên

Khai giảng lớp cao học chuyên ngành Chính sách công

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - khóa 66

Tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở

Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Đại học An Giang: Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng