Dự án Napoleon Castle: Sau Thanh Yến Group, Công an Khánh Hòa 'sờ gáy' Tổng công ty Khánh Việt

Dự án Napoleon Castle: Sau Thanh Yến Group, Công an Khánh Hòa 'sờ gáy' Tổng công ty Khánh Việt

Công an Khánh Hòa vừa yêu cầu UBND tỉnh cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến...
Lãnh đạo nào ký giao 'đất vàng' trường Chính trị Khánh Hòa cũ cho doanh nghiệp?

Lãnh đạo nào ký giao 'đất vàng' trường Chính trị Khánh Hòa cũ cho doanh nghiệp?

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án đổi đất vàng lấy hạ tầng

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án đổi đất vàng lấy hạ tầng

Khởi tố vụ án liên quan việc giao đất vàng đổi hạ tầng không qua đấu giá

Khởi tố vụ án liên quan việc giao đất vàng đổi hạ tầng không qua đấu giá

Khởi tố vụ án về quản lý đất đai tại dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Khởi tố vụ án về quản lý đất đai tại dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Khởi tố vụ án giao 'đất vàng' trường Chính trị Khánh Hòa cũ

Khởi tố vụ án giao 'đất vàng' trường Chính trị Khánh Hòa cũ

Khởi tố vụ án dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Khởi tố vụ án dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Quan tâm tạo dựng không gian xanh

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Quan tâm tạo dựng không gian xanh

Đất 'vàng' giao cho doanh nghiệp giá bèo

Đất 'vàng' giao cho doanh nghiệp giá bèo