Cưới bạn thân của người yêu, sau 4 năm tôi đau đớn hối hận

Cưới bạn thân của người yêu, sau 4 năm tôi đau đớn hối hận

Ngọc lật bài ngửa, cho biết, cô ta đã gửi cho Thư những bức ảnh tôi và Ngọc ân ái với nhau buổi tối hôm tôi...