Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội

Bài 2: Năng lực cán bộ quyết định chất lượng giáo dục chính trị

Bài 2: Năng lực cán bộ quyết định chất lượng giáo dục chính trị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Quân đoàn 1

Sư đoàn 312 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Sư đoàn 312 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Quân đoàn 1: Đánh giá đúng thực chất, chống bệnh thành tích trong huấn luyện

Quân đoàn 1: Đánh giá đúng thực chất, chống bệnh thành tích trong huấn luyện

Quân đoàn 1 tổ chức tập huấn Công tác Đảng, Công tác Chính trị năm 2018