Thêm nguồn lực tài chính đến với Nam Định

Thêm nguồn lực tài chính đến với Nam Định

Những năm gần đây, Nam Định là một trong những điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Giữ vị trí quan trọng trong...