Dự án khách sạn trên 'đất vàng' giữa Thủ đô bỏ hoang hơn 20 năm

Dự án khách sạn trên 'đất vàng' giữa Thủ đô bỏ hoang hơn 20 năm

15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà Thế giới' tại Huế

15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà Thế giới' tại Huế

Giải pháp phát triển thương hiệu chè Việt Nam nhằm mở rộng thị trường XK

Giải pháp phát triển thương hiệu chè Việt Nam nhằm mở rộng thị trường XK

Xây dựng văn hóa thương hiệu chè Việt

Xây dựng văn hóa thương hiệu chè Việt

Xây dựng văn hóa thương hiệu chè Việt Nam

Xây dựng văn hóa thương hiệu chè Việt Nam

Thí sinh đến từ 15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà thế giới'

Thí sinh đến từ 15 quốc gia tham dự cuộc thi 'Nghệ nhân trà thế giới'

18 quốc gia tham dự cuộc thi Nghệ nhân Trà thế giới 2018 tại Huế

18 quốc gia tham dự cuộc thi Nghệ nhân Trà thế giới 2018 tại Huế

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới 2018

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới 2018

Sắp diễn ra cuộc thi 'Nghệ nhân Trà thế giới 2018' tại Huế

Sắp diễn ra cuộc thi 'Nghệ nhân Trà thế giới 2018' tại Huế

Báo động chè xuất khẩu không đạt chuẩn