Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018 thu hút gần 8 vạn người tham gia

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018 thu hút gần 8 vạn người tham gia

Gần 7 vạn lượt du khách tham dự lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

Gần 7 vạn lượt du khách tham dự lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

8 vạn người đến Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

8 vạn người đến Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

Mãn nhãn với các làng nghề 'thu nhỏ'

Mãn nhãn với các làng nghề 'thu nhỏ'

Tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống

Tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống

Hàng nghìn người tham dự Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội

Hàng nghìn người tham dự Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội

Người Hà Nội hào hứng khám phá món ăn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực

Người Hà Nội hào hứng khám phá món ăn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực

Tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống đất Hà Thành

Tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống đất Hà Thành

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018: Đậm nét văn hóa kinh kỳ

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018: Đậm nét văn hóa kinh kỳ

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018: Khám phá những món ăn 'nhắc là thèm'

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018: Khám phá những món ăn 'nhắc là thèm'

Thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

Thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018

Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2018

Hà Nội: Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Hà Nội: Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Miễn phí dự lễ hội ẩm thực và xem sân khấu Hà Nội

Tôn vinh Cốm trong Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2018

Tôn vinh Cốm trong Lễ hội văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2018