Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc xét xử các thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc xét xử các thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân

Bộ Ngoại giao lên tiếng về phiên tòa xét xử Châu Văn Khảm và đồng phạm

Bộ Ngoại giao lên tiếng về phiên tòa xét xử Châu Văn Khảm và đồng phạm

Phiên tòa xét xử Châu Văn Khảm thuộc tổ chức Việt Tân công khai, minh bạch

Phiên tòa xét xử Châu Văn Khảm thuộc tổ chức Việt Tân công khai, minh bạch

Thủ đoạn xuyên tạc vụ án Châu Văn Khảm, bôi nhọ, chống phá Nhà nước

Thủ đoạn xuyên tạc vụ án Châu Văn Khảm, bôi nhọ, chống phá Nhà nước

3 thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân' lãnh án tù

3 thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân' lãnh án tù

Tuyên phạt 33 năm tù 3 thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Tuyên phạt 33 năm tù 3 thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Nhóm thành viên tổ chức phản động 'Việt Tân' lãnh án

Nhóm thành viên tổ chức phản động 'Việt Tân' lãnh án

Tuyên án 3 đối tượng phạm tội Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền

Tuyên án 3 đối tượng phạm tội Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền

Bản án nghiêm khắc cho 3 thành viên tổ chức phản động Việt Tân

Bản án nghiêm khắc cho 3 thành viên tổ chức phản động Việt Tân

Tuyên án tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Tuyên án tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

3 thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân bị tuyên án tổng cộng 33 năm tù

3 thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân bị tuyên án tổng cộng 33 năm tù

Nhóm thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân' lĩnh án

Nhóm thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân' lĩnh án

Tuyên phạt 33 năm tù các thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Tuyên phạt 33 năm tù các thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Hình phạt nghiêm khắc cho nhóm khủng bố Việt Tân

Hình phạt nghiêm khắc cho nhóm khủng bố Việt Tân

Xét xử 6 đối tượng của tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Xét xử 6 đối tượng của tổ chức khủng bố 'Việt Tân'