Vụ thất thoát 11,1 tỷ ở Trà Vinh: Đề nghị kỷ luật 12 lãnh đạo huyện

Vụ thất thoát 11,1 tỷ ở Trà Vinh: Đề nghị kỷ luật 12 lãnh đạo huyện

Hơn 128 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tại Trà Vinh

Hơn 128 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tại Trà Vinh

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 6 tỉnh, thành

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 6 tỉnh, thành

Một loạt nhân sự mới vừa được Trung ương kiện toàn cho Trà Vinh

Một loạt nhân sự mới vừa được Trung ương kiện toàn cho Trà Vinh

Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh

Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương

Trà Vinh công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương