Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong

Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong

Bị đòi tiền, chủ quán bún đâm cha con chủ nợ thương vong

Bị đòi tiền, chủ quán bún đâm cha con chủ nợ thương vong

Chủ quán bún bò 'vô ơn' đâm cha con chủ nợ thương vong ở Sài Gòn

Chủ quán bún bò 'vô ơn' đâm cha con chủ nợ thương vong ở Sài Gòn

Chủ quán bún bò khai đâm cha con chủ nợ thương vong do cự cãi nợ tiền

Chủ quán bún bò khai đâm cha con chủ nợ thương vong do cự cãi nợ tiền

Đòi nợ ở quán bún bò, cha chết, con bị đâm trọng thương

Đòi nợ ở quán bún bò, cha chết, con bị đâm trọng thương

Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong ở Sài Gòn

Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong ở Sài Gòn

Cự cãi lớn tiếng vì mâu thuẫn tiền bạc, cha bị đâm tử vong, con gái bị thương nặng

Cự cãi lớn tiếng vì mâu thuẫn tiền bạc, cha bị đâm tử vong, con gái bị thương nặng