Mường Lai, khát vọng từ đất

Mường Lai, khát vọng từ đất

Mường Lai vùng đất giáp gianh giữa ba tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái, cách nay 74 năm, ngày...