Điều bí ẩn về ngôi đền thờ 'thần chó' giữa trung tâm Hà Nội

Điều bí ẩn về ngôi đền thờ 'thần chó' giữa trung tâm Hà Nội

Kinh ngạc đền chùa linh thiêng nằm trên đảo độc nhất Hà Nội

Kinh ngạc đền chùa linh thiêng nằm trên đảo độc nhất Hà Nội

'Huyền thoại gò Rồng Ấp': Sự ra đời bí ẩn của vua Lý Công Uẩn?

'Huyền thoại gò Rồng Ấp': Sự ra đời bí ẩn của vua Lý Công Uẩn?

Khởi công vở kịch về người mẹ của Lý Công Uẩn

Khởi công vở kịch về người mẹ của Lý Công Uẩn

Huyền thoại gò Rồng ấp - sự ra đời của Lý Công Uẩn

Huyền thoại gò Rồng ấp - sự ra đời của Lý Công Uẩn

'Huyền thoại gò Rồng Ấp' - huyền tích dân gian về vua Lý Công Uẩn

'Huyền thoại gò Rồng Ấp' - huyền tích dân gian về vua Lý Công Uẩn

Đạo diễn cải lương dựng kịch nói về Lý Công Uẩn

Đạo diễn cải lương dựng kịch nói về Lý Công Uẩn

Dựng vở kịch 'Huyền thoại gò Rồng Ấp' về vua Lý Công Uẩn

Dựng vở kịch 'Huyền thoại gò Rồng Ấp' về vua Lý Công Uẩn

Dựng vở kịch 'Huyền thoại gò Rồng Ấp' về vua Lý Công Uẩn

Dựng vở kịch 'Huyền thoại gò Rồng Ấp' về vua Lý Công Uẩn

Điều bí ẩn về ngôi đền thờ 'thần chó' giữa trung tâm Hà Nội

Điều bí ẩn về ngôi đền thờ 'thần chó' giữa trung tâm Hà Nội

Dâng hương kỷ niệm 991 năm ngày giỗ vua Lý Thái Tổ

Dâng hương kỷ niệm 991 năm ngày giỗ vua Lý Thái Tổ

Những năm đầu nhà Lý và sự ra đời Danh xưng Thanh Hóa

Những năm đầu nhà Lý và sự ra đời Danh xưng Thanh Hóa

Kỳ bí xuất thân của vua Lý Công Uẩn

Kỳ bí xuất thân của vua Lý Công Uẩn