Tổng thống Mỹ 'phàn nàn' về thuế rượu vang mà Pháp áp dụng

Tổng thống Mỹ 'phàn nàn' về thuế rượu vang mà Pháp áp dụng

Thủ tướng Cộng hòa Pháp thăm Điện Biên

Thủ tướng Cộng hòa Pháp thăm Điện Biên

Hình ảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Pháp tại Phủ Chủ tịch

Hình ảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Pháp tại Phủ Chủ tịch

Thủ tướng Pháp bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Pháp bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ðưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu

Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam

Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU

Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU