Sau nhiều vi phạm, NXB Thông tấn bị phạt 48 triệu đồng

Sau nhiều vi phạm, NXB Thông tấn bị phạt 48 triệu đồng

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa xử phạt Nhà xuất bản (NXB) Thông tấn số tiền 48 triệu đồng do có nhiều vi...
Nhà xuất bản Thông tấn bị phạt 48 triệu đồng

Nhà xuất bản Thông tấn bị phạt 48 triệu đồng

Cục Xuất bản phạt loạt vi phạm của Nhà xuất bản Thông tấn

Cục Xuất bản phạt loạt vi phạm của Nhà xuất bản Thông tấn

'Văn thơ là nơi kết tinh và soi tỏ rõ nhất chân dung Hồ Chí Minh'

'Văn thơ là nơi kết tinh và soi tỏ rõ nhất chân dung Hồ Chí Minh'

Người cựu binh Mỹ vẽ chân dung Bác Hồ

Người cựu binh Mỹ vẽ chân dung Bác Hồ

Họa sĩ chuyên vẽ chân dung Bác Hồ

Họa sĩ chuyên vẽ chân dung Bác Hồ

Triển lãm 'Chân dung Hồ Chí Minh – góc nhìn từ tranh cổ động'

Triển lãm chân dung Bác Hồ bằng tranh cổ động

Trưng bày những cuốn sách về đường Trường Sơn

Những câu chuyện về Bác Hồ qua tranh cổ động

Kỷ vật riêng vô giá của một họa sĩ

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động

Tràn đầy dòng xúc cảm chân dung Hồ Chí Minh từ tranh cổ động

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - góc nhìn từ tranh cổ động

Triển lãm 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày 60 tác phẩm 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Những bức tranh cổ động tuyệt đẹp vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xúc động với hàng trăm bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

Trưng bày 70 bức tranh 'Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động'

Xúc động xem 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - góc nhìn từ tranh cổ động

Chân dung Hồ Chí Minh: Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 - 2011)

Triển lãm trưng bày 60 bức tranh cổ động về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh