Triển lãm 'Chân dung Hồ Chí Minh – góc nhìn từ tranh cổ động'

Triển lãm 'Chân dung Hồ Chí Minh – góc nhìn từ tranh cổ động'

Chân dung Bác Hồ từ những bức tranh cổ động đặc biệt

Chân dung Bác Hồ từ những bức tranh cổ động đặc biệt

Triển lãm chân dung Bác Hồ bằng tranh cổ động

Triển lãm chân dung Bác Hồ bằng tranh cổ động

Trưng bày những cuốn sách về đường Trường Sơn

Trưng bày những cuốn sách về đường Trường Sơn

Chân dung Bác Hồ qua những bức tranh cổ động đặc biệt

Chân dung Bác Hồ qua những bức tranh cổ động đặc biệt

Những câu chuyện về Bác Hồ qua tranh cổ động

Những câu chuyện về Bác Hồ qua tranh cổ động

Kỷ vật riêng vô giá của một họa sĩ

Kỷ vật riêng vô giá của một họa sĩ

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động

Tràn đầy dòng xúc cảm chân dung Hồ Chí Minh từ tranh cổ động

Tràn đầy dòng xúc cảm chân dung Hồ Chí Minh từ tranh cổ động

Triển lãm chân dung Bác Hồ qua tranh cổ động

Triển lãm chân dung Bác Hồ qua tranh cổ động

Triển lãm 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày 60 tác phẩm 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày 60 tác phẩm 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Lan tỏa tình yêu Bác Hồ qua tranh cổ động

Lan tỏa tình yêu Bác Hồ qua tranh cổ động

Kỷ vật vô giá trong cuộc đời các họa sỹ vẽ tranh cổ động

Kỷ vật vô giá trong cuộc đời các họa sỹ vẽ tranh cổ động

Trưng bày chuyên đề: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

Trưng bày chuyên đề: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động

Những bức tranh cổ động tuyệt đẹp vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những bức tranh cổ động tuyệt đẹp vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xúc động với hàng trăm bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

Xúc động với hàng trăm bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

Trưng bày 70 bức tranh 'Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày 70 bức tranh 'Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động'

Khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động

Khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động

Xúc động xem 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Xúc động xem 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - góc nhìn từ tranh cổ động

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - góc nhìn từ tranh cổ động

Chân dung Hồ Chí Minh: Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 - 2011)

Chân dung Hồ Chí Minh: Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 - 2011)