Xem 7 nghìn học sinh, sinh viên cùng thể hiện khả năng võ thuật

Xem 7 nghìn học sinh, sinh viên cùng thể hiện khả năng võ thuật

Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam

Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam

FPT Edu đã xác lập kỷ lục mới

FPT Edu đã xác lập kỷ lục mới

Đồng diễn võ thuật với 7.000 người xác lập kỷ lục Việt Nam

Đồng diễn võ thuật với 7.000 người xác lập kỷ lục Việt Nam

Màn đồng diễn võ thuật 7.000 người tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam

Màn đồng diễn võ thuật 7.000 người tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam

Tổ chức giáo dục FPT lập kỷ lục đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam

Tổ chức giáo dục FPT lập kỷ lục đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam

Đồng diễn võ thuật tại 4 thành phố, Tổ chức Giáo dục FPT xác lập kỉ lục Việt Nam

Đồng diễn võ thuật tại 4 thành phố, Tổ chức Giáo dục FPT xác lập kỉ lục Việt Nam

Màn đồng diễn môn võ Vovinam lớn nhất Việt Nam

Màn đồng diễn môn võ Vovinam lớn nhất Việt Nam

Xác lập kỷ lục 'Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam' với 7.000 môn sinh tham gia

Xác lập kỷ lục 'Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam' với 7.000 môn sinh tham gia

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Vovinam TP.HCM với nhiều thách thức lớn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Vovinam TP.HCM với nhiều thách thức lớn

Giải Vovinam sinh viên toàn quốc kết thúc hấp dẫn

Giải Vovinam sinh viên toàn quốc kết thúc hấp dẫn