Ðừng xâm hại con đường gốm sứ

Buổi sáng, đường Yên Phụ sạch sẽ, tươm tất. Ánh nắng chan hòa chiếu dọc con đường gốm sứ, làm nổi bật từng...